loading spinner

Kursy i szkolenia

Cennik form pozaszkolnych 2024

Terminarz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego 2024

UWAGA:
Uruchomienie kształcenia jest zależne od zawiązania się odpowiedniej grupy!
Z przyczyn niezależnych od organizatora może nastąpić zmiana terminu kształcenia!
Możliwość płatności w ratach!
Istnieje możliwość organizacji kształcenia na zlecenie klienta.

Każdy uczestnik po ukończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie MEN.

Należność za kształcenie należy dokonywać na konto:
RCKU w Sosnowcu-Bank Śląski O/Sosnowiec   98 1050 1360 1000 0090 7749 0143

W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie oraz uzupełnienie i dostarczenie wniosku/oświadczeń/klauzuli

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce Rekrutacja / Dokumenty do pobrania.


ZAPRASZAMY!

Oferta pozaszkolnych form kształcenia


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku wprowadza od 1 września 2012 roku nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu jako placówka publiczna prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej, instytucji pracy, pracodawców dla poniżej wymienionych zawodów:
 
 
Asystent osoby niepełnosprawnej [symbol cyfrowy zawodu 341201]
Kwalifikacja Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej [SPO.01]

Opiekunka środowiskowa [symbol cyfrowy zawodu 341204]
Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych [SPO.05]
 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe podobnie jak kształcenie w szkole jest BEZPŁATNE!


Oferujemy również inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w oparciu o kształcenie z zakresu:
 

 • Medycyny
 • Psychologii
 • Terapii
 • Nauk społecznych


Jak działamy?
Naszą dewizą jest profesjonalizm i skuteczność. Pracujemy w oparciu o autorskie programy i najnowsze rozwiązania. Stawiamy na jakość i praktyczne efekty, czego dowodem są stali klienci. Do każdego zlecenia podchodzimy twórczo i kompleksowo. Szczegółowe programy tworzymy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta
Istotą oferowanych przez ośrodek form kształcenia jest modelowanie zachowań nabywanie nowej wiedzy oraz trening konkretnych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy. Stosujemy nowoczesne, dynamiczne oraz gwarantujące twórczą atmosferę pracy jak:

 • ćwiczenia i gry grupowe
 • zajęcia warsztatowe
 • studia przypadków i dyskusje
 • techniki integrujące, odprężające i energetyzujące
 • techniki twórczego myślenia (jak burza mózgów, technika skojarzeń)
 • praca z arkuszami roboczymi: kwestionariusze, testy, ankiety diagnostyczne
 • inne na życzenie klienta
   

Ponadto słuchacze uzyskają wiadomości i umiejętności w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach dydaktyczno-naukowych wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt. Zajęcia organizujemy pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej o dużym dorobku zawodowym, systematycznie doskonalącej swoje umiejętności zawodowe.
Uwaga! Na życzenie klienta organizujemy kształcenie o różnorodnej tematyce zaproponowanej przez zamawiającego. Po ukończonym kształceniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 19 marca 2019r (Dz.U. poz. 652).
Zgłoszenia na wybraną formę kształcenia można dokonać wypełniając odpowiedni druk. Informacji udziela Dział Szkoleń: tel. 32/292-01-91 wew. 20 e-mail: rckukursy@interia.pl
 
 
Należność za kształcenie należy dokonywać na konto Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Sosnowcu
pod nr 98 1050 1360 1000 0090 7749 0143