loading spinner

INFORMACJE O NABORZE DO RCKU

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ W KRAJU SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z COVID - 19 ORAZ W TROSCE O ZDROWIE

ZMIENILIŚMY DLA WAS PROCEDURY REKRUTACJI OFERUJĄC MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Rok szkolny: 2022 / 2023

 

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:
sekretariat w Sosnowcu –  032 / 292 01 91
sekretariat w Zawierciu - 032 / 671 21 01

1. Oferowane kierunki:

 • Technik elektroradiolog
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Podolog - nowość
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Higienistka stomatologiczna
 • Asystentka stomatologiczna
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – zaoczne 

 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekunka środowiskowa

2. Wymagane dokumenty:

 •  Wniosek wraz z załącznikami - do pobrania ze strony www.rcku.nazwa.pl
 •  Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie
 •  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie będzie można pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu dokumentów
 •  2 podpisane zdjęcia (37mm x 52mm)
   

UWAGA

Badania profilaktyczne wykonywane w Sosnowcu:

 1. Profilaktyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy WOMP w Sosnowcu ul. Staszica 44a ,tel. rejestracja 322904466, tel./fax. 322904465  - od poniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie)
 2. Ponadto w dniu badania badany musi posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, skierowanie oraz dokumenty wydane przez szkołę, maseczkę ochronną, długopis.
 3. Poradnia Medycyny Pracy WOMP w Sosnowcu informuje, iż brak spełnienia wywienionych warunków tj. posiadania uzupełnionych druków i wymaganego wyposażenia, skutkować będzie nie podjęciem badania.
 4. Od dnia 01.04.2021r. w celu wykonania badań w DKD w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a, należy ustalić termin wykonania badania drogą elektroniczną, na stronie WOMP www.womp.info

Badania profilaktyczne wykonywane w Zawierciu:

 1. Profilaktyczne badania lekarskie wykonywane są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej KROM-MED w Zawierciu, ul. Siewierska 74a, tel. rejestracja 32 672 43 40 - czynne od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30 do 11.30.

Nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej.

 3. Procedura rekrutacji:

 • wybierz z ofert powyżej interesujący Cię kierunek
 • w zakładce Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pobierz wniosek
 • wypełnij pobrane dokumenty, wydrukuj, zeskanuj (możesz też zrobić zdjęcie)
 • przygotuj kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - skan lub fotografia
 • tak przygotowane dokumenty wyślij pocztą elektroniczną na maila: rckumed@rcku.nazwa.pl

 

 1. Terminy rekrutacji:

Termin składania dokumentów do szkoły : od 16 maja 2022r.

Termin składania dokumentów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: od 16 maja 2022r.

Przewidywany limit miejsc na każdy kierunek: 35

Szczegółowy terminarz rekrutacji dostępny jest w zakładce pliki do pobrania.